Arbetslag 7

Anslagstavla för årskurs 7

Välkommen till er första termin på Kista grundskola! 

Den 1 september kl. 17.00 är det föräldrarmöte för vårdnadshavare i årskurs 7. 

Utvecklingssamtal kommer att hållas tisdag 11/10 under dagtid. Tider går att boka under föräldramötet.

Med vänliga hälsningar

Arbetslag 7:s mentorer

Aktuella iTunes U kurser för årskurs 7:

För er föräldrar har ni möjlighet att följa er barns kurser via en iPad eller en iPhone. För att komma åt iTunesU kurserna, klicka på respektive kurs för att registrera dig. Du måste ladda ner appen iTunesU för att kunna delta i kursen. Klicka här för att komma till appen.

För att premunera på klassens kalender klicka här, då får du kalendern in till din mobil/dator.

Matematik: 
Svenska:
Engelska
NO: 
SO:
B-språk: Spanska
B-språk: Tyska
B-språk: Franska
B-språk: Sv/Eng
Hem- och konsumentkunskap
Musik
Bild  

För att premunera på klassens kalender klicka här, då får du kalendern in till din mobil/dator.

Du vet väl att du även kan anmäla ditt barns frånvaro enkelt med din mobil. SMS:a till 073-0121740. Skicka sms före kl 08.00 aktuell dag,
för information om dagen efter, skicka sms efter kl 12.00. För frånvaro hel dag skriv barnets personnr, ex 010101-1234 och skicka.  Du måste skicka sms för varje sjukdag. För att anmäla del av dag skicka ex 010101-1234 och klockslag 0900-1030. Du kan också anmäla frånvaro genom http://skolwebb.stockholm.se

Klass 7b:s mentorer

Klass 7c:s mentorer