Dags att söka skola 2019/2020

Du söker en ny skola till ditt barn till hösten senast 15/2, genom att logga in med mobilt BankID på söktjänsten Söka skola-Stockholm.

I söktjänsten kan du söka till alla kommunala grundskolor och ett antal fristående grundskolor i Stockholms stad.

http://www.stockholm.se/ForskolaSkola/Soka-skola/

Support till vårdnadshavare

Vårdnadshavaren vänder sig till Kontaktcenter på telefon 08-508 11 550

Skolmat

Kista grundskola F-9 har inte serverat det polska köttet som media rapporterat om 

Under helgen har media uppmärksammat att polskt kött som slaktats utan veterinärkontroll har använts i skolmat. En skolmatsleverantör som levererar skolluncher till skolor i Stockholm, har använt det polska köttet i sin produktion. Efter kontakt med leverantören konstateras att ingen av de två kommunala skolorna som använder denna skolmatsleverantör fått något av köttet. Vi använder inte denna leverantör och vår skola har alltså inte serverat det polska köttet i skolrestaurangen. 

Bakgrund 

Livsmedelsverket fick i slutet av januari en varning från polska myndigheter att kött som slaktats utan kontroll av veterinär, men falskeligen märkts som kontrollerat, hade sålts till Sverige. Media har rapporterat om detta under den gångna veckan. 

 

Nyheter

Information

Broschyr om Kista grundskola

Läs mera här om oss. 

Broschyr

Här kan du läsa mera om vad Förskoleklasserna gör!

 

Instagram

Följ oss gärna på Instagram, kista.grundskola,

 

Dagens mat