Välkommen till Kista grundskola

Kista grundskola och grundsärskola, en skola för kvalitet och framtidstro, där alla elever ska lyckas.

Kista grundskola har ca 700 elever från förskolan till årskurs 9.

Skolan har tre fritidshem, en fritidsklubb och KTT.

Nyheter

Information


 

Instagram

Följ oss gärna på Instagram, kista.grundskola,

 

Dagens mat

Ingress: 
Välkommen till Kista grundskola