Till innehåll på sidan

År 1-3

Trygghet och en fast språklig grund.

Varje årskurs 1-3 utgör ett arbetslag. I alla arbetslag samverkar lärare och fritidshemspersonal för att skapa en helhet i elevernas/barnens dag.

I varje arbetslag finns följande kompetenser:
• grundskollärare
• specialpedagog/lärare
• svenska som andra språk

Vår strävan är att ta tillvara elevernas nyfikenhet och lust att lära. Alla pedagoger arbetar medvetet på olika sätt för att pojkar och flickor skall få lika stort talutrymme, våga uttrycka sig och få stöd i sitt lärande.

Elever i behov av särskilt stöd ges hjälp utifrån sina individuella behov.

Genom att vi arbetar för att nå goda kunskapsresultat, skapar trygghet och studiero och har goda samarbetsformer mellan skola och hem, skall våra föräldrar känna att de valt rätt skola för sitt barn.
 

Ingress: 
År 1-3