Elevinflytande

Vi är övertygade om att inflytande och ansvar hör ihop. Om eleverna känner att de har inflytande ökar också deras ansvartagande och en förutsättning för lärande är att eleverna känner sig delaktiga

Eleverna är delaktiga i planeringsarbetet utifrån ålder och mognad. Vi utgår från deras tankar, idéer och intressen och är lyhörda för deras önskemål i såväl skolarbete, aktiviteter som inköp. Eleverna uppmuntras att pröva olika aktiviteter.

  • Genom klassråd tränar och diskuterar eleverna den demokratiska processen. Alla klasser har varje vecka klassråd. På klassrådet diskuteras det som rör den egna klassen  och det som känns aktuellt och viktigt. På klassrådet innan elevrådet diskuteras frågor som skall tas upp på elevrådet.
  • Elevråden leds av rektor och alla klasser representeras av en elev. Det finns ett elevråd för år F-3 och ett  elevråd för årskurserna 4-9. Dagordningen på elevråden är elevernas frågor förutom den stående punkten TRASK: ”Hur är arbetsmiljön på skolan”?
  • Matråden består av elever, en pedagog, husmor och matleverantören. Det finns ett matråd för årskurserna F-3 och ett matråd för årskurserna 4-9. I matrådet träffas man några gånger varje termin. Här diskuteras maträtter och miljön i matsalen. Eleverna besvarar en enkät från matleverantören för att fånga elevernas synpunkter.