Till innehåll på sidan

Elevinflytande

Vi är övertygade om att inflytande och ansvar hör ihop. När eleverna känner att de har inflytande ökar också deras ansvartagande. En förutsättning för lärande är att eleverna känner sig delaktiga.

Eleverna är delaktiga i planeringsarbetet. Vi utgår från deras tankar, idéer och intressen. Eleven har möjlighet att delta i:

  • Elevråd
  • Klassråd
  • Matråd