Till innehåll på sidan
Ingress: 
I förberedelseklassen går de elever som är nyanlända i Sverige och svensk skola.