Till innehåll på sidan

Förskoleklass

Förskoleklassen ska vara den bro som leder från förskola till skola, den väg som leder barnen, vänjer dem vid och ger dem en mjukstart i allt som skolan står för. De ska förberedas för att lära sig att läsa och skriva och andra uppgifter som väntar dem i skolans värld.

Förskoleklassen skall utgöra en mjuk övergång mellan olika lärandekulturer och göra anpassningen till skolan smidig för barnen.
Förskoleklassen är viktig eftersom barnen blir inkörda i systemet och får lära sig mer skollika rutiner än på förskolan. Så här arbetar vi:

  • Lust och lek är i fokus - Barnens fria aktiviteter skall styra året. En arena för lärande med lärare som kan ge utmaningar utifrån barnens erfarenheter och nyfikenhet skall prägla dagen.
  • Vi utgår från elevernas egna förutsättningar och behov och tar till vara deras möjligheter och kapacitet.
  • Vi tränar barnen att fungera i grupp. Under höstterminen präglas undervisningen till största del av lek. Senare på våren får dock barnen träna mer genom att få längre och mer avancerade uppgifter.
  • Vi dokumenterar genom portfolio, loggbok, fotografering.

För att läsa mera om vad Förskolan gör, klicka här.

 

Förskoleklasser

Förskoleklass 2018