Frånvaroanmälan

Giltig frånvaro

All beviljad (anmäld) frånvaro räknas som giltig. Det kan t.ex. vara sjukdom anmäld av vårdnadshavare eller ledighet beviljad av rektor.

Du kan anmäla ditt barn som giltigt frånvarande på tre olika sätt 

 • via Stockholm Skolwebb. Då behöver du e-legitimation.
 • via SMS till nummer 073-0121740 (för alla årskurser). Du hittar information om detta nedan.
  Skriv endast barnets personnummer vid frånvaro hel dag.
 • i undantagsfall genom att ringa skolans telefonsvarare senast kl. 08:10 på
  telefonnummer 08-508 45 700 för elever i årskurs F-3
  telefonnummer 08-508 45 201 för elever i årskurs 4-9

   

Mer information om vårt frånvarosystem via sms eller årskurs F-3 eller årskurs 4-9

Ogiltig frånvaro

Från och med vårterminsstart 2015 kan du som är vårdnadshavare få meddelande med SMS och e-post om ditt barn varit ogiltigt frånvarande från skolan.

Frånvaro räknas som ogiltig om en elev uteblir utan att vara sjuk eller utan att ha beviljats ledighet från del av eller hel skoldag. Även sen ankomst räknas som ogiltig frånvaro, om den inte är anmäld i förväg av vårdnadshavare.

Dela:
Kategorier: