Till innehåll på sidan

Frånvaroanmälan

.

Giltig frånvaro

All beviljad (anmäld) frånvaro räknas som giltig. Det kan t.ex. vara sjukdom anmäld av vårdnadshavare eller ledighet beviljad av rektor.

Du kan anmäla ditt barn som giltigt frånvarande på tre olika sätt 

  • via Skolplattformen. Då behöver du e-legitimation.
  • via SMS till nummer 073-0121740 (för alla årskurser). Skriv endast barnets personnummer vid frånvaro hel dag.
  • i undantagsfall genom att ringa skolans telefonsvarare senast kl. 08:00 på
    telefonnummer 08-508 45 700 för elever i årskurs F-3

     

Ogiltig frånvaro

Frånvaro räknas som ogiltig om en elev uteblir utan att vara sjuk eller utan att ha beviljats ledighet från del av eller hel skoldag. Även sen ankomst räknas som ogiltig frånvaro, om den inte är anmäld i förväg av vårdnadshavare.

Dela:
Kategorier: