Fritidshem

Kista grundskolas fritidshem år F-3

Kista fritidshem 08/508 45 715
Själlands fritidshem 08/508 45 717
Igelbäckens fritidshem 08/508 45 714

 

På fritidshemmen erbjuds omsorg före och efter skoldagen. Den samverkan som sker mellan fritidshemmen och skolan syftar till att ge barnen kontinuitet i tillvaron. Det ges stort stort utrymme för social träning. Målet är att barnen ska bli trygga och självständiga så att de klarar sig på egen hand den dag skolbarnsomsorgen avslutas.

Fritidshemsperonalen samverkar dagligen i år F-3.

För de äldre barnen i år 4-6 erbjuds fritidsklubb.

I Kista grundskolas fritidshem kan du kan läsa om vilken personal som arbetar på respektive fritidshem och när mellanmålet serveras.
 

Här kan du läsa om de Nya regler för fritidshemmets avgifter