Till innehåll på sidan

Kista grundsärskola

Ämnen och ämnesområden.

I grundsärskolan har vi en klass för elever inom inriktning ämnen och en klass för elever inom inriktning ämnesområden. Här arbetar lärare och assistenter med stor erfarenhet och kompetens. Eleverna läser enligt grundsärskolan läroplan (LGR11). Alla elever bedöms enligt kursplanens mål och eleverna har möjlighet till betyg inom grundsärskolan inriktning ämnen och skriftliga omdömen inom inriktning ämnesområden. Vi utgår ifrån elevens tidigare erfarenheter, språk och kunskaper då vi tydliggör och konkretiserar vilka förmågor eleverna förväntas utveckla.

Individanpassad undervisning

Alla elever får individanpassad undervisning och har individuella utvecklingsplaner. Något som vi värdesätter högt är samarbetet med föräldrarna för elevernas optimala utveckling. Föräldrarnas engagemang är alltid välkommet!

Anpassad skolmiljö

Lärmiljön är anpassad utifrån elevernas behov av stöd och hjälp. Vi erbjuder en tydlig och strukturerad verksamhet. Inriktning ämnesområden har mycket fina lokaler med klassrum och med möjlighet till skapande och rörelse. Alla elever i grundsärskolan använder skolans ordinarie klassrum och för praktiskt-estetiska ämnen. Alla elever äter i skolans matsal.

Specialinriktad pedagogik

Vi arbetar med  alternativ och kompletterande kommunikation AKK för att hjälpa och stödja eleverna i att förstå och uttrycka sig. Vi använder oss också av PECS -Picture Exchange Communication System, som är en metod inom AKK och som bygger på en strukturerad inlärning och kommunikation med hjälp av bilder. Vi använder tydliggörande pedagogik som förhållningssätt. Med hjälp av olika insatser kan elever lära sig och utveckla viktiga funktioner inom språk och kommunikation, vardagsfärdigheter (ADL) och skolkunskaper.

Ipad som verktyg

Eleverna arbetar dagligen med iPad. Skolan arbetar för att utveckla elevledda samtal och ämnesövergripande arbete och där är iPaden ett bra verktyg för dokumentation som ett led i kunskapsutvecklingen. 

Fritidsverksamhet

Alla elever på grundsärskolan erbjuds korttidstillsyn (KTT) med planerad verksamhet. Fritidsverksamheten är öppen mellan 08.00-16.30 och bedrivs i skolans lokaler som är anpassade för KTT. Vårdnadshavare ansöker om KTT-placering hos stadsdelsförvaltningen enligt Lagen om särskilt stöd.

Eleverna är integrerade i skolan och deltar i elevrådet. Våra elever deltar i skolans aktiviteter inklusive konserter och skolans högtidliga avslutningar.

Vill du veta mer om vår verksamhet och undervisning för elever inom grundsärskolan med inriktning ämnen eller ämnesområden, kontakta biträdande rektor för grundsärskolan, Eleni Siousti.

 

Ingress: 
Ämnen och ämnesområden.