Ledighetsansökan

 

Enligt skollagen har elever närvaroplikt samtliga skoldagar under läsåret. Enligt 7 kap. 18 § skollagen får en elev i de obligatoriska skolformerna beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter.

Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas.

Rektorn beslutar om ledighet. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut
om ledighet som avser längre tid än tio dagar.

Vid beviljad ledighet ansvarar vårdnadshavare för att samtliga kursmoment tas igen.

Blankett för ledighetsansökan hittar Du långt nere till höger på denna sida under blankettskåp.

Dela: