Värdegrundsansvar på Kista grundskola

 

 

Trygghet

Skolan har byggt upp en värdegrund TRASK som innehåller:

  • Eleverna

Ska ta hand om varandra, använda sig av vårdat språk och att man bemöter varandra positivt

  • Skolan

Ska medverka till att alla elever känner till skolans ordningsregler/värdegrund. Skolan ska lära eleverna de möjligheter, förväntningar och skyldigheter de har i skolan.

  • Hemmet

Bör ge beröm och uppmuntran. Ge eleven goda vanor med sömn, mat och gränssättning.

Respekt

 

  • Eleven

Ska respektera elever och vuxna på skolan. Respektera skolans ordningsregler och att lugn och ro ska råda.
Lyssna på elever och vuxna och respektera olika åsikter.

  • Skolan

Lyssna och ha en respektfull kommunikation med elever och vårdnadshavare.
Vara goda förebilder.
Respektera att vi alla är olika.
Alla vuxna är konsekventa.

Dela:
Kategorier: