Rektorns rader

Januari

Nytt år! Nya möjligheter!

Jag ser verkligen fram mot att vi under 2017 ska kunna utveckla skolans undervisning ytterligare. En skola som tar hjälp av IT på ett medvetet sätt för att kunna förbättra undervisningen utan att sluta använda traditionella hjälpmedel, böcker, papper och penna, där det är mer lämpligt är framtidens skola.

2017 blir också året då vi kan inviga de nya lokalerna i  4-9 delen. Ett nytt bibliotek/ mediatek med stora möjligheter för utveckling av arbetet. Årkurs 4-5 får en ny ingång med bra utrymme för skor material utan att behöva trängas. Vi får helt enkelt betydligt trevligare och mer ändamålsenliga lokaler. De blir klara till vecka 6 men ska sedan inredas så några veckor senare är de klara.

Skolgården på 4-9 enheten ska med start nu göras om och den beräknas vara färdig v 13 om vädret tillåter. Skolgården på f-3 enheten kommer också att bli helt klar under våren. När allt detta är färdigt har vi en ändamålsenlig, modern skola och skolgårdar som kan användas för olika aktiviteter.

Glädjande är att även 2017 är ett år med än högre grad av legitimerade lärare.

Jag känner mig också stolt över att vara rektor för en kommunal grundskola. Vi behöver inte fundera på att arbeta ihop vinster till ett bolag utan kan använda resurserna fullt ut till undervisningen och elevhälsoarbetet som stöd för bra studieresultat. 

 Det arbete vi utvecklat utifrån TRASK och värdegrundsansvaret ska givetvis fortsätta för att säkra en lugn och trygg skolgång. Så fortsatt satsning på trygghet och bra resultat via utvecklad undervisning är receptet för framtidens skola 2017.

Kombinerar vi ombyggnation och upprustning med  en välutbildad personal, en genomtänkt välutvecklad pedagogik och TRASK så har vi en skola i toppklass på alla plan

 

Per Wadman

Rektor

 

Dela:
Kategorier: