Till innehåll på sidan

Pedagogik och arbetssätt

Kista grundskola är en attraktiv skola med goda resultat och gott rykte. Vi ställer höga krav och har höga förväntningar på våra elever.

Vi har i möjligaste mån horisontella arbetslag vilket betyder att ett arbetslag har hand om en årskull. I praktiken arbetar då pedagogerna nära varandra vilket underlättar samarbeten samt möjliggör en konstant dialog om elevernas framsteg och behov.

Alla arbetslag har under perioder temaarbeten för att synliggöra de olika ämnenas gemensamma kunskapsmål. Eleverna får dessutom en chans att i samarbete med andra utvecklas samt uttrycka sin kreativitet och skaparkraft. Dessutom har vi:

  • Behöriga och kompetenta pedagoger och en skola med struktur, ordning och reda.
  • Intresserade barn och föräldrar som tillsammans med skolan vill fortsätta att utveckla en skola i världsklass.
  • Världen representerad i klassrummen, genom eleverna. Med iPad som verktyg och kunskapskälla lär vi oss mer om världen.
  • Vi sätter stort fokus på en god arbetsmiljö där värdegrunden är utgångspunkten.

Det är viktigt att behärska svenska språket i tal och skrift. Detta tillsammans med ett genomtänkt arbete kring elevhälsa och värdegrund är grunden för ett bra lärande.
Det svenska språket genomsyrar all undervisning och goda kunskaper i detta är viktigt för att kunna utvecklas i alla ämnen. Modersmålsundervisning erbjuds alla elever i åk 1-9 och detta sker utanför timplan.
 

Eleverna håller i sitt eget utvecklingssamtal som genomförs med en eller flera elever samtidigt i rummet i början av varje termin. Läraren ger eleverna tid och ro att själva leda samtalet och avslutar samtalet genom att sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven skall nå målen och i övrigt utvecklas så lång som möjligt. IUP skrivs. Skriftligt omdöme och betyg skrivs i Skolwebben där alla föräldrar kan ta del av dessa i slutet på varje termin.
"Mitt lärande" på fritidshemmet gör eleverna i slutet av varje termin för att sammanfatta sitt lärande.