Studie- och yrkesvägledare

Hej!

Hit kan du vända dig om du har frågor kring studier och arbetsliv. Det kan vara frågor som handlar om gymnasievalet, högskolestudier eller arbetslivet.