Studie- och yrkesvägledare

Hej!

Hit kan du vända dig om du har frågor kring studier och arbetsliv. Det kan vara frågor som handlar om PRAO (praktisk arbetslivsorientering) gymnasievalet, högskolestudier eller arbetslivet.

För många är gymnasievalet det första viktiga valet att ta ställning till. Du kommer att få hem massor med broschyrer i brevlådan, gå på olika öppet hus och mässor samt läsa information om olika skolor på internet.
Granska all reklam med kritiska ögon och tänk på att välja utifrån dina intressen och vad du är bra på!
Styrdokument:
Den offentliga studie- och yrkesvägledningen utgår från olika styrdokument, såsom skollag, förordningar, läroplaner och lokala föreskrifter. Studie- och yrkesvägledningen på 
Kista Grundskola utgår från individens behov och ska erbjuda eleven verktyg för att:
Varje elev skall ges möjlighet till god kännedom om valalternativen och sig själv samt det omgivande samhällets möjligheter och krav.
Stötta eleven med att se sina möjligheter.
Bidra till att eleven kan göra väl underbyggda val och förstå vilka konsekvenser detta val kan få den närmaste framtiden.
Vi arbetar utifrån Sveriges vägledarförenings etiska deklaration och etiska normer som du kan hitta här.

SYV på skolan är: