Till innehåll på sidan

Värdegrundsansvar på Kista grundskola

Genom att arbeta förebyggande och tydliggöra vår värdegrund TRASK och Barnkonventionen strävar vi efter att lägga en god grund för social och emotionell kompetens och ge eleverna redskap att hantera olika situationer.

Med ledorden i vår värdegrund TRASK

  • Trygghet
  • Respekt
  • Ansvar
  • Samarbete
  • Kunskap och Kreativit

arbetar vi för att varje elev som lämnar vår skola skall göra det med stark tilltro till sig själv och till sin förmåga och med lust att lära vidare.
Varje medarbetare skall utgå från visionen och ledorden i mötet med barn och föräldrar och i samverkan med kollegor.

 

Dela:
Kategorier: